Hỗ trợ : Chat hoặc Call (us): 888-546-8946

PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TRÊN NỀN TẢNG ỨNG DỤNG WEB Cloud 4.0

QUẢN TRỊ SỐ

Phần mềm quản trị công ty, phân tích
dự án, phân tích kinh doanh

WEB THƯƠNG HIỆU

Website giới thiệu công ty, bán hàng,
công bố thông tin, truyền thông

BÁN HÀNG ONLINE

Quản lý nhà hàng, khách sạn, cửa hàng tiện lợi,
cửa hàng điện tử - điện lạnh

15.000.000vnđ

Chi phí đầu tư 1 lần duy nhất

6.000.000vnđ

Chi phí đầu tư 1 lần duy nhất

15.000.000vnđ

Chi phí đầu tư 1 lần duy nhất
24/7 Tech Support 24/7 Tech Support 24/7 Tech Support
MVC PHP PRO CMS CORE MVC PHP PRO CMS CORE MVC PHP PRO CMS CORE
Data Visualization Data Visualization Data Visualization
Quản lý hành chính nhân sự Quản lý tin tức, thông tin, giới thiệu cty Quản lý sản phẩm
Quản lý công việc, lập kế hoạch Quản lý giới thiệu sản phẩm Quản lý dịch vụ
Quản lý tài chính kế toán Quản lý hình ảnh, video, trang tài liệu Scan mã vạch, tính tiền, in phiếu
Biểu mẫu ISO, cập nhật định kỳ Quản lý công bố thông tin Thống kê doanh thu, báo cáo trực tuyến
Hệ thống chat, trao đổi thông tin nhanh Quản lý giao diện Quản lý kho, nhập xuất tồn
Quản lý chia sẻ dữ liệu trên Clound Quản lý chia sẻ dữ liệu trên Clound Quản lý chia sẻ dữ liệu trên Clound
Quản lý, phân tích chiến lược kinh doanh Quản lý SEO, Liên kết mạng xã hội Quản lý nhân viên
Xây dựng FS dự án, phân tích dự án Quản lý, sao lưu dữ liệu Quản lý báo cáo
Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua